วิธีการเพิ่มภาษาที่ 2 ให้กับหมวดหมู่สินค้า โดยใช้ปลั๊กอิน WPML

วิธีการเพิ่มภาษาที่ 2 ให้กับหมวดหมู่สินค้า โดยใช้ปลั๊กอิน WPML

1.เพิ่มหมวดหมู่สินค้าภาษาหลัก (ไทย)ก่อน

2.เข้าไปที่หน้าของแก้ไขหมวดหมู่สินค้าภาษาหลัก (ไทย) และกด add ภาษาที่ 2 (En)

3.เพิ่มชื่อ slug และรูปภาพของหมวดหมู่ ภาษาที่ 2 (En)