วิธีการเพิ่มภาษาที่ 2 ให้กับสินค้า โดยใช้ปลั๊กอิน WPML

วิธีการเพิ่มภาษาที่ 2 ให้กับสินค้า โดยใช้ปลั๊กอิน WPML

1.เพิ่มสินค้าภาษาหลัก (ไทย)ก่อน

2.เข้าไปที่หน้าแก้ไขเรื่อง, หน้าหรือสินค้า ของภาษาหลัก (ไทย) และกดเครื่องหมายถูกที่ช่อง Duplicate และกดปุ่ม Duplicate ภาษาที่ 2 (En)

 

3.จากนั้นสลับไปเป็นหน้าของภาษาอังกฤษ และกดแก้ไข เมื่อกดเข้าที่แก้ไข  คลิ้๊กที่  Translate independently

3.แก้ไขชื่อ slug และรายละเอียดข้อมูลเป็น ภาษาที่ 2 ( EN) และกดอัพเดต