Hosting

พร้อมใช้งานภายใน 1 นาทีหลังจากชำระค่าบริการ

Super Fast

เลือกใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลด้วย SSD Storage และมีช่องสัญญาณที่กว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงกล้าการันตีความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ให้กับลูกค้า

Security

ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า เราได้ติดตั้งWAF (Web Application Firewall) และระบบตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่ายฟรี

24x7 Support

ทีมงานที่มีความเชียวชาญทางด้าน Web Hosting และ Web Programming ที่คอยช่วยเหลือในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

และอีกหลายเหตุผลที่ต้องเลือกใช้บริการจากเรา

Performance

ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และ SSD Storage ทั้งหมดมั่นใจได้ว่าระบบของลูกค้ามีประสิทธิภาพและความเสถียรสูงมีระบบ High Availability สำหรับป้องกันกรณี Hardware เสียหาย เราการันตี Uptime 99.999%

Daily Backups

มีระบบสำรองข้อมูลประจำวันสามารถย้อนหลังได้ 7 วันมั่นใจได้ว่าข้อมูลลูกค้ามีความปลอดภัยและจะไม่สูญหายแน่นอน

Domain / Web Site Transfer

มีบริการย้ายข้อมูลเวปไซต์ฟรีทุก package กรณีที่ต้องการจะมาใช้บริการกับเรา

Auto Install CMS

มีระบบติดตั้งเว็บไซต์สำเร็จรูปเช่น WordPress ,Joomla ,Simple Machine Forum ,Drupal และอื่นๆ เพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับลูกค้าที่ได้ใช้งาน

Control Panel

รองรับ Control Panel ระดับโลกทุกตัวอาทิเช่น Plesk, Directadmin, Cpanel, VestaCP, EasyEngine และอื่นๆอีกมากมาย

Full Stack Tuning

มีการทำ Performance Tuning ให้กับ Web Server โดยผสมผสานการทำงานร่วมกันของ NGINX และ Apache ด้วยเทคนิคการทำ Reverse Proxy ปรับแต่ง PHP interpreter และ MySQL Database ให้ประมวลผลได้ไว

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart