สิงหาคม 27, 2022

ปลั๊กอินคำนวณค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักใน Woocommerce

วันนี้เราจะมาคำนวณค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักใน Woocommerce ด้วยปลั๊กอินฟรีอย่าง WooCommerce Weight Based ที่จะช่วยให้เราสามารถตั้งค่าจัดส่งสินค้าโดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ติดตั้งปลั๊กอิน WooCommerce Weight Based Shipping

ติดตั้งปลั๊กอิน > WooCommerce Weight Based จากนั้นทำการติดตั้งและใช้งานให้เรียบร้อย

เข้าไปที่ Woocommece > ตั้งค่า > เลือกที่แท็บ การจัดส่ง > Weight Based Shipping > Add shipping rules


ตั้งค่าเงื่อนไข Rules

ตารางตัวอย่างค่าจัดส่งตามน้ำหนัก

น้ำหนัก ราคา
 1-500 กรัม 50 บาท
501-1000 กรัม 80 บาท
1001-2500 กรัม 150 บาท
2501-5000 กรัม 180 บาท
มากกว่า 5000 กรัม 250 บาท

กดที่ปุ่ม Add new เพื่อทำการตั้งค่าเงื่อนไขคำนวณค่าจัดส่งตามที่เราต้องการ

 1. Tax Status (ภาษี) :  เลือก No (ถ้ามีเลือก Yes)
 2. Label (ป้ายกำกับ)  : ชื่อเงื่อนไขที่เราต้องการ จากตัวอย่าง คือ “1-500 กรัม”
 3. Title (หัวข้อ) : ข้อความที่ลูกค้าจะเห็นในหน้า Cart และ Check out จากตัวอย่าง คือ  “จัดส่งแบบ EMS”
 4. Order Weight (ช่วงน้ำหนัก) : จากตัวอย่าง ช่วงน้ำหนักคือ 1-500 กรัม
  Above (ด้านบน หรือ ที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือ มากว่า)
  :  กำหนดขนาดน้ำหนักของสินค้า จากตัวอย่าง คือ “1 และติ๊กที่ช่อง or equal”
  Below (ด้านล่าง หรือ ที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือ น้อยกว่า) : กำหนดขนาดน้ำหนักของสินค้า จากตัวอย่าง คือ “500 และติ๊กที่ช่อง or equal”
 5. Base Cost (ราคา) : ราคาการจัดส่ง จากตัวอย่าง คือ “50”

ทำให้ครบตามที่เรากำหนดไว้ จากนั้นกดปุ่ม Save changes  ***ในกรณีน้ำหนักมากกว่าตามที่เรากำหนดไว้ ไม่ต้องกำหนดตรง Below จะกลายเป็น ∞ 


กำหนดน้ำหนักที่สินค้าแต่ละตัว

เข้าไปที่สินค้าแต่ละตัว > กดที่แท็บ กาจัดส่ง > น้ำหนัก

จากตัวอย่าง เราได้กำหนดน้ำหนักสินค้าตัวนี้ไว้ที่ 250 กรัม สั่งซื้อ 3 ตัว (250 x 3 = 750 กรัม) ก็จะตรงกับเงื่อนไข 501-1000 กรัม = 80 บาท