วิธีแก้ไขหน้าเว็บจากแถบเมนูด้านบน

วิธีแก้ไขหน้าเว็บจากแถบเมนูด้านบน

เมื่อเข้าสู่ระบบการจัดการหลังบ้านแล้ว สามารถเปิดดูหน้าเว็บไซต์ได้ที่เมนู “เยี่ยมชมเว็บไซต์” และสามารถกดแก้ไขหน้าได้ที่แถบเมนูด้านบนเว็บไซต์ได้