วิธีการเพิ่มภาษาที่ 2 โดยใช้ปลั๊กอิน WPML

วิธีการเพิ่มภาษาที่ 2  โดยใช้ปลั๊กอิน WPML

1.เพิ่มหน้าหรือเรื่องในภาษาหลักของเวบก่อน

2.เข้าไปที่หน้าแก้ไขเรื่อง, หน้าหรือบริการ ของภาษาหลัก และกดเครื่องหมายถูกที่ช่อง Duplicate และกดปุ่ม Duplicate ภาษาที่ 2

3.จากนั้นกดเลือกสลับไปเป็นหน้าของภาษาที่ต้องการแปลเช่น TH ,EN หรือ CN
หากพบ Warning ให้กดเลือก Edit anyway ได้เลย

4.เช็คดู url ว่าเป็นภาษาที่ต้องการหรือไม่แล้วค่อยทำการแก้ไขข้อมูล

5. แก้ไขชื่อ slug และรายละเอียดข้อมูลเป็น ภาษาที่ 2 และกดอัพเดต
***ข้อมูลรูปภาพและข้อความ โครงสร้างทั้งหมดจะ Duplicate มาจากภาษาหลักอยู่แล้ว แค่ทำการแก้ไขข้อความหรือรูปภาพให้เป็นภาษาหลักได้เลย

คำแนะนำ

หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้เปิดดูหน้าที่หน้าเวบ โดยบนแถบเมนูด้านบนจะมีให้กดแก้ไขได้

***สามารถใช้วิธีนี้ได้กับทุกหน้าในเวบ